Regler för fisket
Information och regler för utskrift, sv och eng (pdf-fil 279 kB)
 
Information om fisket i Nyköpingsån
 
Nyköpings Kortfiskeområde är en sektion inom Nyköpings-Oxelösunds Sportfiskare.
 
Sektionen förvaltar på uppdrag av Nyköpings kommun fisket i och omkring Nyköpingsån.
 
Det huvudsakliga arbetet består i att underhålla och utveckla fisket efter lax och havsöring i Nyköpingsån.
 
Arbetet har varit så framgångsrikt att ån nu är ett av landets bästa lax- och havsöringsvatten. Detta visar sig bland annat genom att ett antal fiskar av rekordklass fångats, bland annat lax på 23,6 kg och havsöring på 13.0 kg.
 
Allt arbete med utplantering, fisketillsyn, biotopförbättringar, myndighetskontakter m.m. sköts ideellt av ett gäng entusiaster.
 
Regler för fiske och fiskekort i Nyköpingsån
 
Fiskesäsong: 1 januari till 15 september.
 
Kortfiskeområdet förbehåller sig rätten att begränsa fisket vid lågt vattenstånd eller speciella evenemang.
 
Fiskekort: säsongskort, dagkort och ungdomskort.
 
Ungdomar skrivna i Nyköping-Oxelösund kan till det år de fyller 16 köpa ett ungdomskort (säsongskort) till reducerat pris.
 
Kortpriser 2007: säsongskort senior 800 kr, säsongskort ungdom 100 kr, dagkort 100 kr.
 
Fiskekortet är personligt och ska bäras väl synligt.
 
Fiske får endast ske med spö fört från hand.
 
Fiske från broar är inte tillåtet.
 
Minimimått: lax 60 cm, havsöring 50 cm.
 
Fiske med blysänken är av miljöskäl inte tillåtet.
 
Användande av huggkrok är inte tillåtet.
 
Tillåtna krokar: fluga, enkel- och dubbelkrok, krokgap max 13 mm. Drag och wobbler, trekrok, krokgap max 10 mm.
 
Drag och wobbler får inte fiskas förtyngda.
 
Fångstbegränsning: 2 laxartade fiskar/dagkort, 1 laxartad fisk/säsongskort och dag. Efter fylld kvot ska fiskets avbrytas för att bereda plats för andra fiskare.
 
Felkrokad (utvändigt) eller fisk som inte håller minimimått ska oavsett skick återutsättas.
 
Varannandagsfiske 2/1 - 15/9. Spinnfiske jämna datum, flugfiske udda datum.
 
Fisketider: 1/1 00.00-23.00, 2/1-15/9 04.00-24.00.
 
Fiske med naturligt agn är inte tillåtet.
 
Mete med spö utan rulle och med toppknuten lina (ej längre än spöet) efter icke laxartad fisk är tillåtet hela året utan fiskekort, undantaget sträckan Storhuskvarn - Korsbron.
 
Vadning på sträckan Storhuskvarn - Korsbron är endast tillåten 2 meter ut i vattnet vid gällande vattenstånd.
 
I Nyköping tillämpar vi rörligt fiske för att underlätta för andra fiskare och uppströmskast är inte tillåtet.
 
Fluga ska fiskas med minimum 1,5 meter nylontafs.
 
Sträckan murens vinkel - turbinen Storhuskvarn endast flugfiske.
 
Spinnfiske uppströms murens markering är inte tillåten.
 
Sopor, linor, burkar och dylikt får inte kvarlämnas.
 
Förordnad tillsynsman kan, vid brott mot regler enligt ovan, förklara fiskerätten förverkad och därmed beslagta dag- eller säsongskort. Grov överträdelse kommer ovillkorligen att polisanmälas.